Bersama menyumbang ke Tabung Dana Pembinaan Hidayah

Untuk Menyumbang Ke Tabung Dana Pendidikan Hidayah, JB, Sila layari
: http://dana.hidayah.edu.my/

Rabu, 8 Mei 2013

Bohong di dunia

     Nabi kita Muhammad SAW telah mendirikan pemerintahan Islam di Madinah. Baginda telah sanggup menghadapi kaum musyrikin Quraisy dan kaum Yahudi Madinah. Tetapi "pening kepala" Nabi ketika berhadapan dengan orang yang baginda namakan sebagai "Zul - wajhaini" - yang mempunyai dua muka. Bahkan bukan dua muka, tetapi seribu muka. Dia hanya melihat ke mana angin bertiup. Di mana dia akan mendapat keuntungan. Bukan keuntungan hidup, melainkan keuntungan benda.

     Mulutnya keras, gembar gembur, isinya kosong. Kritiknya banyak, memperbaiki tidak boleh. Soraknya setinggi langit, perbuatannya hampa. Kesalahan yang kecil kecil dibesar - besarkanya, tetapi yang besar tidak pula menjadi perhatiannya.

     Dia mengaku beriman, tetapi dia mudah berkhianat. Kalau Nabi berjuang, lalu mendapat kekecewaan; sebab memang perjuangan itu menempuh pasang surut, maka di mana - mana dia menebar kata, mengatakan sejak dahulu dia memang tidak setuju, maka lantaran perkataannya tidak diikut, beginilah jadinya.

      Tetapi bagaimana kalau menang ?

     Wah! Dia yang dahulu sekali bersorak, dia yang paling banyak berjuang, berkorban, dia yang berjuang habis - habisan! Mati - matian. Tetapi kalau ada retak sedikit, dia berusaha supaya retak itu jadi pecah. Dia hanya mengintai - intai, kalau ada yang salah. Pada kesalahan itulah dia akan berpijak. Segala penyakit yang lain menurut ke dalam jiwanya. Asalnya ialah sekali berdusta, lalu jadi munafik, pembohong, tukang fitnah, pendengki, penjual rahsia negara, merosak persatuan, tukang pecah belah.

       Nabi kerap - kali termenung memikirkan orang - orang seperti ini. Apakah yang perlu dilakukan kepada mereka? Dibunuh? Dia kawan sendiri, dia ada di kiri kanan kita. Sahabat Umar pernah menyentak pedangnya dan minta izin memenggal leher orang seperti itu. Nabi larang, "Jangan! Dia kawan kita"

    Kita "perdalam" sedikit lagi! Dari mana datangnya orang seperti ini? Sukar, tetapi mudah mencari orangnya. Memang payah membunuhnya. Dia timbul pada saat krisis, pada saat ujian.

       Kalau tuan bertanya, di mana sarangnya?

       Kita jawab! Carilah dalam diri kita sendiri. Kalau kita pertalikan dengan ilmu jiwa, dia akan bertemu di dalam sudut batin kita sendiri. Bukankah kita ini menurut Socrates "Binatang yang berfikir?". Instinct ( gerak hati ) kebinatangan kita, keinginan hendak hidup, hendak berkuasa, hendak mempunyai, takut mati, dan lain - lain yang ada dalam jiwa kita, semuanya itu akan memungkinkan kita jadi munafik. Itulah guna kecerdasan akal, ilmu pengetahuan di otak dan agama yang benar untuk menguatkan pendirian, untuk menimbulkan karakter yang sihat dan peribadi yang meningkat tinggi. Itulah alat - alat untuk mencegah kita menjadi munafik.

bersambung ....

      

Rabu, 3 April 2013

Info PRU : Bahagian 2 - "Kempen Pilihanraya - Apa Yang Perlu Anda Tahu ?"

Bentuk Kempen : penyebaran bahan-bahan bercetak seperti poster, risalah, surat sebaran (handbills), pelekat atau kempen tertutup, memancing undi dari rumah ke rumah.

Undang-undang pilihanraya tidak memperuntukkan sebarang arahan tertentu terhadap bentuk kempen yang dibenarkan. Akan tetapi, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 menentukan jenis-jenis hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan semasa tempoh kempen.

Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-PKR) akan memantau dan mengambil tindakan ke atas bahan kempen dan ceramah/syarahan yang melanggar AKP semasa tempoh kempen hingga tamat pengundian.

Calon dinasihatkan tidak membuat kenyataan bersifat peribadi dan menjatuhkan maruah Calon lain. Calon, ejen dan penyokong tidak menyentuh soal agama, isu perkauman atau kedudukan bahasa yang bertujuan menimbulkan perasaan permusuhan atau kebencian antara kaum atau masyarakat.

Pengawalan ke atas Pencetakan dan Penerbitan Risalah Pilihan Raya : Calon dinasihatkan agar memberi perhatian terhadap Akta Mesin Cetak 1984 yang melibatkan pencetakan atau penerbitan risalah.


Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984
Akta Mesin Cetak (Pindaan) 2012Contoh Kesalahan :


Seksyen 11(1)(c) AKP 1954
Mencetak, menerbit, mengedar/tampal iklan, surat khabar, pelekat/poster berkenaan pilihan raya tanpa pada mukanya terdapat nama dan alamat pencetak atau penerbit
Seksyen 11(1)(d) AKP 1954
Membuat/menerbit pernyataan palsu mengenai watak/kelakuan peribadi calon bagi mempengaruhi supaya calon dipilih
Seksyen 11(1)(e) AKP 1954
Membuat/menerbit pernyataan palsu mengenai penarikan diri seseorang calon bagi maksud menganjur dan mendapatkan calon dipilih
Hukuman - Seksyen 11(1)


Kesalahan di bawah seksyen 11(1)(a) dan (b) ialah penjara tidak lebih 2 tahun dan denda tidak kurang RM1000 dan tidak lebih RM5000


Kesalahan lain - Penjara tidak lebih 1 tahun dan denda tidak lebih RM2000


Boleh tangkap tanpa waran


Boleh jamin (bailable)


Tidak perlu OTI


Perlu sanksi kecuali kesalahan di bawah seksyen 11(1)(d) dan (e)


Apakah contoh kesalahan lain berkait dengan pengedaran risalah?


Akta Hasutan 1948


seksyen 4(1)(c) : mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual, mengedarkan atau mengeluarkan semula apa-apa penerbitan menghasut
Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984


seksyen 11 : dokumen bercetak mengandungi nama pencetak dan penerbit
Akta Kesalahan Pilihanraya 1954


seksyen 4A : kesalahan mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan

Info PRU : Bahagian 1 - Penamaan CalonPanduan Berguna Untuk Calon Dan Petugas Semasa Penamaan Calon


1. Setelah pengeluaran Notis (Borang 2 dan 2A) oleh SPR, maka ditetapkan tarikh Hari Penamaan Calon dan Hari Mengundi

2. PP di setiap bahagian Pilihan Raya akan mengeluarkan Notis untuk memilih Calon (Borang 3)

3. Orang yang berkelayakan mempunyai masa sekurang-kurangnya 4 hari untuk menyediakan Kertas Penamaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan


KERTAS PENAMAAN


4. Kertas Penamaan hendaklah di dalam Borang 4 untuk pilihan raya Dewan Rakyat dan Borang 4A untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri

5. Setiap Calon hendaklah hendaklah menyerahkan Kertas Penamaannya dalam satu salinan

6. Kertas Penamaan boleh diperolehi dengan bayaran RM20.00 bagi setiap satu yang mengandungi Borang 4 dan Borang 5atau Borang 4A dan Borang 5A daripada Pejabat Pegawai Pengurus, Pengarah Pilihan Raya atau Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya


PUSAT PENAMAAN CALON


7. Pusat Penamaan Calon ditentukan dalam Notis (Borang 3) yang dikeluarkan oleh PP

8. Penamaan seseorang sebagai Calon dalam satu-satu Bahagian Pilihan Raya akan diterima hanya di pusat-pusat yang ditentukan dan dinyatakan dalam Notis bagi Bahagian Pilihan Raya tersebut

9. Kertas Penamaan yang dikemukakan bagi Bahagian Pilihan Raya selain dari Bahagian Pilihan Raya yang dimaksudkan tidak akan diterima


MASA UNTUK MENYERAHKAN KERTAS PENAMAAN CALON


10. Kertas-kertas penamaan Calon hendaklah diserahkan antara jam 9.00 pagi hingga 10.00 pagi pada Hari Penamaan Calon

11. PP tidak boleh menerima Kertas Penamaan sebelum, atau selepas masa yang ditetapkan

12. Bakal Calon dinasihatkan agar memberi perhatian penting kepada tempoh masa yang ditetapkan dan mengemukakan Kertas Penamaan dalam tempoh masa tersebut


CARA PENYERAHAN KERTAS PENAMAAN CALON


13. Kertas Penamaan boleh diserahkan kepada PP oleh Calon, Pencadang dan Penyokongnya atau dua orang dari mereka atau salah seorang daripada mereka

14. Kertas Penamaan Calon hendaklah diserahkan dalam satu salinan berserta dengan Akuan Berkanun (Borang 5 atau 5A)dan melampirkan deposit atau resit deposit (Peraturan 4(7) dan Peraturan 5(1) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981

15. Kegagalan mematuhi boleh menyebabkan Kertas Penamaan Calon tidak diterima

16. Pada Hari Penamaan Calon, kawasan 50 meter dari Pusat Penamaan Calon ialah kawasan larangan

17. Tiada seorangpun melainkan yang disebut dibenarkan masuk ke Pusat Penamaan Calon antara jam 9.00 pagi hingga 10.00 pagi, kecuali Ahli-Ahli SPR, Pegawai-Pegawai Kanan SPR dan kakitangan yang bertugas, serta mereka yang mendapat kebenaran bertulis daripada SPR


PERKARA PENTING BERKAITAN PENCALONAN


18. Nama Bahagian Pilihan Raya (Parlimen dan Negeri)

- tulis nama Bahagian Pilihan Raya Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dengan betul dalam Borang 3


19. Nama Calon dan Nombor Kad Pengenalan

- tulis nama mengikut Kad Pengenalan


20. Pekerjaan

- Isi jika berkaitan


21. Alamat

- Calon Parlimen - alamat tempat tinggal di mana-mana tempat di Malaysia

- Calon DUN - alamat tempat tinggal di dalam negeri berkenaan
- alamat surat-menyurat bagi memudahkan hubungan antara PP dan Calon


22. Maklumat Pencadang dan Penyokong

- Calon Parlimen - Pencadang dan Penyokong hendaklah terdiri dari pemilih berdaftar di dalam Bahagian Pilihan Raya Parlimen yang berkenaan dan tandatangan Borang 4

- Calon DUN - Pencadang dan Penyokong hendaklah terdiri daripada Pemilih Berdaftar di dalam Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri bagi negeri berkenaan dan tandatangan Borang 4A


23. Persetujuan Calon


24. Akuan Berkanun ('Statutory Declaration')

- Borang 5 atau Borang 5A hendaklah diserahkan bersama-sama Borang 4, jika tiada, maka Kertas Penamaan tidak lengkap dan tidak diterima oleh PP

- Akuan Berkanun hendaklah dibuat di hadapan sama ada Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret, Pesuruh jaya Sumpah, PPN atau PP daerah berkenaan


25. Deposit

- Pilihan Raya Parlimen - RM10,000-00

- Pilihan Raya DUN - RM5,000-00

- tanpa wang deposit maka Kertas Penamaan dianggap sebagai tidak lengkap dan tidak diterima

- wang deposit boleh dibayar secara tunai atau bank deraf kepada PP semasa menyerahkan Kertas Penamaan atau membayar deposit tersebut di Pejabat Pengarah Pilihan Raya Negeri berkenaan dan pastikan menerima resit bayaran deposit itu untuk dikemukakan semasa menyerahkan Kertas Penamaan Calon kepada PP


26. Calon dikehendaki memberi perhatian berat terhadap cara mengisi Kertas Penamaan Calon

Rujuk cara mengisi borang-borang di http://boranginfolegalpru.blogspot.com/2013/03/borang-berkaitan-proses-pru.html

27. Pembetulan Kertas Penamaan Calon

- PP mempunyai kuasa untuk menyemak Kertas Penamaan Calon antara jam 9.00 pagi hingga 10.00 pagi dan menasihati Calon atau wakilnya untuk membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan

- Pembetulan tidak dibenarkan selepas jam 10.00 pagi

- Pembetulan dibenarkan dibuat di hadapan PP di Pusat Penamaan Calon sahaja dan tidak dibenarkan untuk membawa keluar Kertas Penamaan Calon dari Pusat Penamaan Calon


28. Penarikan Kertas Penamaan Calon sebelum Penamaan Calon ditutup

- Bakal Calon yang ingin menarik balik pencalonannya selepas menyerahkan Kertas Penamaan boleh berbuat demikian pada bila-bila masa sebelum jam 10.00 pagi pada Hari Penamaan Calon dan wang deposit akan dikembalikan

- Bakal Calon yang ingin menarik balik penamaannya diwajibkan mengemukakan sendiri permohonan berkenaan kepada PP


29. Pemeriksaan oleh PP terhadap Kertas Penamaan Calon

- Selepas jam 10.00 pagi PP akan memeriksa Kertas Penamaan untuk menentukan kelayakan Calon

29. Keputusan terhadap Kelayakan Calon

- PP akan meneliti setiap kelayakan Calon dan memutuskan sama ada pencalonan sah atau ditolak
- Keputusan PP adalah muktamad
- Sesiapa yang tidak berpuas hati dengan keputusan PP boleh kemukakan Petisyen Pilihan Raya selepas keputusan Pilihan Raya berkenaan diwartakan - Perkara 118 Perlembagaan Persekutuan

Jumaat, 22 Mac 2013

Antara Said Ramadan dan Said Ramadhan Al - Buti...

Assalamualaikum warahahmatullah ..

Ikhwah dan akhawat yang dikasihi,

Dunia hari ini baru sahaja dikejutkan dengan satu berita dari sebahagian belahan bumi Syam - iaitu bumi Syria. Pengeboman ke atas sebuah masjid di Damaskus ( Juga disebut sebagai Dimasyq / Damsyik ), pada subuh hari tanggal 22 Mac 2013 oleh pihak tentera regim Basyar Assad telah menyebabkan terbunuhnya seorang ulama' besar Syria ( atau Suriah dalam bahasa Arab ), Syeikh Dr Saied ( atau Said ) Ramadhan Al - Buti. Saya mungkin tidak akan dapat melupakan tarikh ini, kerana dalam hidup saya, tarikh kematian beliau itu bertepatan dengan tarikh lahirnya ayahanda tercinta.

Rabu, 20 Mac 2013

Usrah adalah asas : Pelaksanaannya wajib ditingkatkan

Sesungguhnya Imam Al-Banna telah menegaskan makna ini ketika bercakap di hadapan Ikhwan pada suatu hari: “Usrah merupakan Qaedah Asas dalam binaan dakwah kita. Naqib usrah pula adalah batu penjuru dalam binaan ini”. Ia merupakan kalam pengasas Ikhwan Muslimin (IM) bagi menunjukkan betapa mustahak dan betapa kesatuan dakwah ini terbina di atas sistem ini. Justeru Imam Al-Banna telah meletakkan Peraturan Khusus (Laihah Khas) bagi menjamin kelangsungannya berdasarkan disiplin yang telah ditetapkan dan efektif agar pentarbiyahan individu terlaksana. Itulah matlamat daripada dakwah ini. Peraturan ini telah ditetapkan pada bulan Rabi’ul Awal 1362H bersamaan bulan Mac 1943.

Tafsir Surah An - Nashr

1.Sejarah penurunan surah An-Nasr

Seluruh Ulama Tafsir bersepakat bahawa Surah An Nasr ini merupakan Surah Madaniyyah walaupun turun di Makkah iaitu pada saat Haji Wada. Dan ini menjadi dalil bahawa Surah Madaniyah tidak selalu turun di kota Madinah.

Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir Al Qur’anul Azhim menurunkan suatu riwayat, tidaklah seorang Nabi diberikan umur dakwah separuh dari umur dakwah Nabi sebelumnya. Dakwah Nabi Isa berumur 40 tahun. Dan Rasullullah mempunyai umur dakwah sekitar 20 tahunan.

Khamis, 14 Mac 2013

Sejarah Bendera Syria


Tambahan : Bendera berjalur merah, putih dan hitam dengan dua bintang digunakan oleh Regim Basyar Assad, manakala bendera berjalur hijau, putih dan hitam dengan tiga bintang digunakan oleh Tentera Pembebasan Syria ( Free Syrian Army - FSA ) dan juga rakyat Syria dari ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi, jangan salah sokong bendera ye...

Selasa, 12 Mac 2013

Palestin : Hadiah Tuhan Untuk Ummat


Seringku terdengar ...  palestin itu bumi bergolak
siang dan malam ada manusia bergelimpangan
Di sana  warganya ..
Dengan membusungkan dada
Dada yang merah menyala

Dengan mengepalkan tangan kanannya
Tangan yang merah menyala

Jumaat, 15 Februari 2013

Beberapa hadith tentang Negeri Syam dan Yaman

1) Nabi SAW bersabda, "Pergilah ke Syam kerana itulah bumi Allah yang paling baik. Allah memilih manusia terbaik hidup di sana. Jika kalian tidak mahu pergi ke sana ( Syam ), maka pergilah ke Yaman dan minumlah dari aliran sungainya". 
(Sunan Abu Dawud; Musnad Ahmad; Shahih Ibn Hibban 16:295; Al - Hakim, Al - Mustadrak, 4:510; Al - Baihaqi, Sunan Al - Kubra, 9:179 )

Khabar Gembira Penempuh Jalan

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,


Ada dua persoalan yang penting dalam perjalanan ruhani menuju Allah iaitu :

1. Mengalami secara langsung (At Tahaqquq).

2. Merasakan kelazatan (At Tadzawwuq).


Perjalanan ini mestilah selaras dengan suasana merasakan lazatnya hakikat Islam, Iman, Taqwa, Ihsan dan Syukur.

Jiwa semestinya hendaklah sentiasa disucikan, hati hendaklah sentiasa memancarkan cahaya dan ruh amat tahu serta kenal akan Tuhannya iaitu Allah dan berserah diri kepadaNya.

Dengan kata lain, penghambaan diri yang ikhlas terhadap Allah merupakan tujuan yang paling tinggi bagi orang-orang yang benar(As Shiddiqin).Inilah maqam yang paling tinggi. Itulah sifat Rasulullah saw yang lazim dan paling tinggi.

Inilah cita-cita dan tujuan penempuh jalan menuju Allah di mana ia akan menggembirakannya kerana ia merupakan bukti atau petanda dari keutamaan Allah dan khabar gembira tentang penerimaannya.

Khamis, 14 Februari 2013

Hakikat Bahagia ..

Bahagia adalah kau jaga Sang Nabi duhai Thalhah, tubuhmu terkoyak 70 luka yang mencucurkan darah. Lalu kau pun berdoa, "Ambil darahku hari ini ya rabbi, asalkan Kau ridha padaku". Bahagia adalah dipanggang terik sang mentari, pasir membara, tindihan batu, dan cambukan kejam, hingga darahmu berlelehan wahai Bilal. Tetapi lisanmu teguh berucap, "Ahad!". Bahagia adalah berdiri malam - malam, bersujud dalam - dalam. Lalu kau sedekahkan hati yang terisi cinta Ilahi pada segenap penghuni bumi.

Rabu, 13 Februari 2013

Buah Cahaya Dan Kelazatan

Assalamaualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,


Ketahuilah bahwa ramai orang yang kehilangan neraca kebenaran dalam memandang fenomena zahir sebagai pengaruh iman, ibadah yang benar dan mujahadah.


Hasilnya, mereka terjerumus dalam berbagai kekeliruan berbahaya yang mengancam keselamatan aqidah, konsep dan perilaku mereka dalam hidup ini.


Akibat dari fahaman tersebut, rosaklah ucapan, perbuatan dan jalan yang menghantarkan mereka kepada Allah dan jadilah mereka golongan yang binasa.

Ahad, 3 Februari 2013

Peribadi ; bagaimana orang mengukurnya ?

   Kerapkali kita membicarakan orang yang kita cintai atau kita hormati, yang telah lama berpisah dengan kita. Kadang kita ingat segala kebaikannya, dan tidak kurang pula kita membicarakan kelemahannya.

Perangainya halus, hatinya suci, sikapnya jujur, perkataannnya teratur dan budinya mulia. Kelakuannya baik, mukanya jernih, sebab dia memandang hidup dengan penuh pengharapan dan tidak pernah putus asa. Apa yang diyakininya, itulah yang dikatakannya dan apa yang dikatakannya itulah yang diyakininya.

Maka dapatlah disimpulkan bahawa dia seorang budiman.